encyclopédie

Fèverole

Název Fèverole (Vicia faba)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Bobotvaré (Fabales)
Čeleď CZ (LAT) Bobovité (Fabaceae)
Rod CZ (LAT) Vikev (Vicia)
Druh CZ (LAT) Bob obecný (Vicia faba)
Oblast původu Oblast Středozemního moře
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 60 – 160
Počet semen v lusku [ks] 3 – 8
Chemická charakteristika
Voda [%] 13 – 14
Sacharidy bez vlákniny [%] 45 – 50
Bílkoviny [%] 25 – 30
Vlákniny [%] 7 – 8
Tuky [%] 1 – 1,5
Popeloviny [%] 3,5 – 4
Škrob % 30 – 40
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 14 – 22
Vlhkost skladovací [%] 15 – 16
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 750 – 850
Výnos (hektarový) [t/ha] 4 – 6
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 420 000 – 550 000 semen/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Lusky, Rostliny, Semena
Využití plodiny Zelenina, Potravina, Krmivo

 

LA TECHNOLOGIE

CULTURES