encyclopédie

Lentille

Název Lentille (Lens culinaris)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Bobotvaré (Fabales)
Čeleď CZ (LAT) Bobovité (Fabaceae)
Rod CZ (LAT) Čočka (Lens)
Druh CZ (LAT) Čočka jedlá (Lens culinaris)
Oblast původu Střední a Přední Asie
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 20 – 60
Počet semen v lusku [ks] 1 – 2
Chemická charakteristika
Voda [%] 12
Sacharidy bez vlákniny [%] 55
Bílkoviny [%] 22 – 28
Vlákniny [%] 3,5 – 4
Tuky [%] 1 – 1,5
Popeloviny [%] 2,5 – 3
Škrob % 45 – 47
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 25 – 35
Vlhkost skladovací [%] 15 – 16
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 650 – 860
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 11 – 80
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 1,6 – 2,5 m/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Suchá semena
Využití plodiny Potravina

 

LA TECHNOLOGIE

CULTURES