encyclopédie

Pois

Název Pois (Pisum sativum)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Bobotvaré (Fabales)
Čeleď CZ (LAT) Bobovité (Fabaceae)
Rod CZ (LAT) Hrách (Pisum)
Druh CZ (LAT) Hrách setý (Pisum sativum)
Oblast původu Oblast Středozemního moře
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 80 – 200
Délka zrna [mm] 40 – 90
Šířka zrna [mm] 11 – 80
Počet semen v lusku [ks] 4 – 10
Chemická charakteristika
Voda [%] 13 – 14
Sacharidy bez vlákniny [%] 45 – 55
Bílkoviny [%] 20 – 28
Vlákniny [%] 5 – 7
Tuky [%] 1,5 – 3
Popeloviny [%] 2,5 – 3,5
Škrob % 30 – 50
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 21
Vlhkost skladovací [%] 15 – 16
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 700 – 800
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 200 – 320
Výnos (hektarový) [t/ha] 3 – 6
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 0,9 – 1,1 m/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Suchá semena, Zelené rostliny
Využití plodiny Potravina, Krmivo, Pícnina

 

LA TECHNOLOGIE

CULTURES