encyclopédie

Vesce

Název Vesce (Vicia sativa)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Bobotvaré (Fabales)
Čeleď CZ (LAT) Bobovité (Fabaceae)
Rod CZ (LAT) Vikev (Vicia)
Druh CZ (LAT) Vikev setá (Vicia sativa)
Oblast původu Oblast Středozemního moře
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 50 – 180
Počet semen v lusku [ks] 4 – 12
Chemická charakteristika
Voda [%] 10 – 12
Sacharidy bez vlákniny [%] 50 – 55
Bílkoviny [%] 25 – 27
Vlákniny [%] 5 – 7
Tuky [%] 1,5 – 2
Popeloviny [%] 3 – 3,5
Škrob % 25 – 30
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 20 – 25
Vlhkost skladovací [%] 14 – 16
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 700 – 800
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 20 – 90
Výnos (hektarový) [t/ha] 25 – 40
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 1,5 – 2 m/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Zelené rostliny
Využití plodiny Pícnina, Na zelené hnojení

 

LA TECHNOLOGIE

CULTURES